Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcello Giusto

W dniu 25.09.2023 roku o godz. 11:00 w budynku Coll. Novum, al. Niepodległości 4 sala 513 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcello Giusto

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Tendenze sociolinguistiche e funzioni pragmatico-discorsive dei fenomeni di contatto lingua-dialetto nel messaggio pubblicitario della paleotelevisione italiana: analisi del parlato trasmesso di Carosello (1957-1977).

(Tendencje socjolingwistyczne i funkcje pragmatyczno-dyskursywne zjawisk językowo-dialektalnych w komunikacie reklamowym paleotelewizji włoskiej – analiza przekazu medialnego w Carosello (1957-1977) .)

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik

Zakres rozprawy: językoznawstwo

Tekst pracy jest dostępny w repozytorium AMUR (http://repozytorium.amu.edu.pl).

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcello Giusto 29.08.2023 Maciej Danielak
PDF
Pobierz PDF Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcello Giusto(251.2 KB)