Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Kuczmarskiego

W dniu 18.05.2022 roku o godz. 10:00 przeprowadzona zostanie w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Kuczmarskiego 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

pt. Modeling of Polish intonation for statistical-parametric speech synthesis 

Promotor rozprawy: prof. zw. dr hab. Grażyna Demenko

Zakres rozprawy: językoznawstwo stosowane

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Deklarację uczestnictwa w publicznej obronie proszę kierować na adres: norbert@amu.edu.pl do dnia 13.05.2022 roku. Przebieg zdalnej obrony będzie moderowany i rejestrowany.

Tekst pracy jest dostępny w repozytorium AMUR (http://repozytorium.amu.edu.pl).

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Kuczmarskiego 29.04.2022 Maciej Danielak
PDF
Pobierz PDF Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Kuczmarskiego(41.2 KB)