Sprawy naukowe

Profil Wydziału Neofilologii w Bazie Wiedzy UAM: 
https://researchportal.amu.edu.pl/info/affiliation/UAM1d23cc80d1d3449cb5c799c550df2ac0/

Wykaz przewodów doktorskich z dziedziny językoznawstwa:
https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/jezykoznawstwo

Wykaz przewodów doktorskich z dziedziny literaturoznawstwa:
https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/literaturoznawstwo

Wykaz habilitacji z dziedziny językoznawstwa:
https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora/jezykoznawstwo

Wykaz habilitacji z dziedziny literaturoznawstwa:
https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora/literaturoznawstwo

Wykaz przewodów doktorskich wszczętych przed 30.04.2019 r.:
https://pracownik.amu.edu.pl/wn/strona-glowna/wn/awanse-naukowe/przewody-doktorskie

Wykaz postępowań habilitacyjnych wszczętych przed 30.04.2019 r.:
https://pracownik.amu.edu.pl/wn/strona-glowna/wn/awanse-naukowe/postepowania-habilitacyjne/wykaz-postepowan