Czasopisma

al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Redaktor: Dr Aleksandra Matulewska, aleksandra.matulewska@gmail.com, tel. 3683

Redaktorzy tematyczni: Joanna Grzybek (grzybek@amu.edu.pl), Karolina Gortych-Michalak(gortych@amu.edu.pl), Karolina Kaczmarek (karkacz@amu.edu.pl), Joanna Nowak-Michalska (jnowak@amu.edu.pl)

Redaktorzy naczelni:

Prof. UAM dr hab. Dominika Skrzypek (dosk@amu.edu.pl, tel. 3587) i Prof. UAM dr hab. Grzegorz Skommer (skommer@amu.edu.pl, tel. 3787)sekretarz: dr Mikołaj Sobkowiak, miksobko@amu.edu.pl, 3587

siedziba:
Coll. Novum
Katedra Skandynawistyki

al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
tel. 61 829 35 87, fax 61 853 73 24

Redaktor naczelny
prof. UAM dr hab. Barbara Skowronek
barbaras@amu.edu.pl, tel. 2922

Redaktor tematyczny:
dr Monika Kowalonek-Janczarek
monika@amu.edu.pl, tel. 2922

Sekretarz:
dr Joanna Kic-Drgas
j.drgas@amu.edu.pl, tel. 2922

Kontakt: glotto@amu.edu.pl

siedziba:
Instytut Lingwistyki Stosowanej
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 198
61-485 Poznań
tel. 61 829 29 25

http://inveling.amu.edu.pl/

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Władysław Zabrocki
zabrocki@amu.edu.pl, tel. 3696

sekretarz:
dr Konrad Juszczyk
juszczyk@amu.edu.pl, tel. 3702

siedziba
Institute of Linguistics
Adam Mickiewicz University
Collegium Novum
Al. Niepodległości 4, pok. 218
61-874 Poznań
tel. 61 829 36 63
fax 61 829 36 62
POLAND

e-mail: inveling@amu.edu.pl , juszczyk@amu.edu.pl

Redaktorzy: prof. UAM dr hab. Ilona Koutny (ikoutny@amu.edu.pl, tel. 3675) oraz prof. UAM dr hab. Piotr Nowak (pnowak@amu.edu.pl, tel. 3673)

Sekretarz: mgr Adam Araszkiewicz

siedziba
Instytut Językoznawstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Novum
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
tel. 61 829 36 63
fax 61 829 36 62
POLAND

Redaktorzy naczelni:

Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi (Instytut Kulturologii i Językoznawstwa Antropocentrycznego WLS UW)

Prof. UAM dr hab. Maciej Karpiński (Instytut Językoznawstwa WN UAM)

Sekretarz redakcji:
Dr Ewa Jarmołowicz (Instytut Językoznawstwa WN UAM)

Kontakt: jmcs@amu.edu.pl

(czasopismo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Instytutu Językoznawstwa UAM)

Redaktor naczelny: Prof. UAM dr hab. Władysław Zabrocki wladyslaw.zabrocki@amu.edu.pl, 3696

Redaktor tematyczny: Prof. UAM dr hab. Nicole Nau, naunicol@amu.edu.pl

Redaktor wykonawczy: Dr hab. Krzysztof Stroński, stroniu@amu.edu.pl

Redaktor naczelny
prof. zw. dr hab. Alfred F. Majewicz
majewicz@amu.edu.pl

siedziba
Katedra Orientalistyki
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198,
61-485 Poznań
tel. 61 829 29 15

Redaktor naczelny:
Prof. UAM dr hab. Piotr Muchowski (Katedra Studiów Azjatyckich WN UAM)

kontakt: karaite.archives@amu.edu.pl
strona czasopisma: karaitearchives.amu.edu.pl

Redaktor naczelny:
Prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki

Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe

(pismo wydawane we współpracy z KUL, UJ i UW, red. naczelny Prof. dr hab. Maciej Münnich, KUL)

al. Niepodległości 24, 61-714 Poznań, tel. 3920, faks 3929

Redaktor: Prof. UAM dr hab. Piotr Muchowski, piotr.muchowski@amu.edu.pl

Redaktor naczelny
prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel
spuppel@amu.edu.pl

siedziba:
Coll. Martineum,
ul. Św. Marcin 78, pokój 405,
61-809 Poznań,
tel. 29-05, 29-06

Redaktor naczelny
dr hab. Arkadiusz Jabłoński

siedziba:
Katedra Orientalistyki, Zakład Japonistyki
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198
61-485 Poznań, Poland
silvajp@amu.edu.pl
tel.: 2915 (sekretariat Katedry)

Redaktor naczelny
dr Filip A. Jakubowski
(fj622@amu.edu.pl, tel. 3926)

Sekretarz redakcji:
mgr Łukasz Piątak
(lukasz.piatak@amu.edu.pl)

siedziba:
Katedra Studiów Azjatyckich
Aleja Niepodległości 24,
61-714 Poznań

Redaktor naczelny
prof. zw. dr hab. Czesław Karolak
karolak@amu.edu.pl

siedziba:
Coll. Novum
Instytut Filologii Germańskiej
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
tel. 61 829 35 40, fax 61 853 69 37

Redaktorzy naczelni:
prof. zw. dr hab. Piotra Łobacz
plobacz@amu.edu.pl

prof. zw. dr hab. Maria Steffen-Batogowa

siedziba:
Instytut Językoznawstwa
ul. Międzychodzka 5
60-371 Poznań
fax 61 829 27 00

Redaktorzy:
prof. UAM dr hab. Barbara Łuczak, basia@amu.edu.pl, tel. 3574

Sekretarz redakcji: dr Anna Godzich, annas@amu.edu.pl,  tel. 3632

siedziba:
Coll. Novum
Instytut Filologii Romańskiej
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
fax 61 853 74 03

Redaktor naczelny:prof. UAM dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak, beata.waligorska@amu.edu.pl

Sekretarz redakcji: dr Konrad Rachut, konrad.rachut@amu.edu.pl
Kontakt: studia.rossica.posnan@gmail.com

Redaktor naczelny: Prof. UAM dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz , anna.horniatko-szumilowicz@amu.edu.pl
Redaktor naukowy: Prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda, kosmeda@amu.edu.pl
Sekretarz redakcji: Dr Łukasz Małecki, lmalecki@amu.edu.pl

Adres strony internetowej czasopisma: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup

siedziba:
Collegium Novum
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
fax 61 853 33 90

Redaktor naczelny: prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel
siedziba: Coll. Martineum,
ul. Św. Marcin 78, pokój 405,
61-809 Poznań,
tel. 29-05, 29-06

Redaktor naczelny
prof. zw. dr hab. Henryk Jankowski
Henryk.Jankowski@amu.edu.pl

siedziba:
Henryk Jankowski
Katedra Studiów Azjatyckich
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
al. Niepodległości 24,
61-714 Poznań,
tel. 3920, faks 3929