Czasopisma

Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication) is published four times a year by the Faculty of Modern Languages and Literatures, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. We are pathfinders in mapping the contours of legal linguistics and legal translation especially in its comparative aspects. Comparative Legilinguistics is equally devoted to forensic linguistics, theory of the law and the intersection of legal language and legal translation.

Redaktor naczelny: Aleksandra Matulewska
Sekretarz: Joanna Nowak-Michalska, Paula Trzaskawka,  Emilia Wojtasik-Dziekan

Strona internetowa:
https://pressto.amu.edu.pl/cl
lingualegis.amu.edu.pl 

Siedziba:
Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Al. Niepodległości 4, Poznań

Redaktorzy naczelni:

Prof. UAM dr hab. Dominika Skrzypek (dosk@amu.edu.pl, tel. 3587) i Prof. UAM dr hab. Grzegorz Skommer (skommer@amu.edu.pl, tel. 3787)sekretarz: dr Mikołaj Sobkowiak, miksobko@amu.edu.pl, 3587

siedziba:
Coll. Novum
Katedra Skandynawistyki

al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
tel. 61 829 35 87, fax 61 853 73 24

Redaktor naczelna:
prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz

Zastępca Redaktor naczelnej:
prof. UAM dr hab. Anna Szczepaniak-Kozak

Redaktor koordynująca:
prof. UAM dr hab. Magdalena Aleksandrzak

Redaktor statystyczny:
Prof. UAM dr hab. Katarzyna Klessa

Sekretarz:
Prof. UAM dr hab. Joanna Kic-Drgas
dr Joanna Woźniak
dr Magdalena Jaszczyk-Grzyb

Strona internetowa:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl 

Kontakt:
glotto@amu.edu.pl

Siedziba:
Glottodidactica
Instytut Lingwistyki Stosowanej
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań, Poland
Tel. +48 61 829 29 25

International Journal of  Korean Humanities and Social Sciences is published once a year by the Faculty of Modern Languages and Literatures, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. It contains articles, reviews and reports in English. The main aim of the journal is: 1. to broaden knowledge in the field of broadly understood Korea-related studies, 2. to develop co-operation between scholars and scientists researching into Korean humanities and social sciences, 3. to present comparative and interdisciplinary studies in this respect as well as 4. to educate and disseminate reliable information about Korea. The articles are peer-reviewed by two reviewers (double-blind review).

Redaktor naczelny: prof. UAM dr hab. Oh Kyong-Geun
Sekretarz: dr Emilia Wojtasik-Dziekan

Strona internetowa: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kr

Adres email: koreanhumanities@gmail.com

Siedziba:
Wydział Neofilologii,
Collegium Novum, al. Niepodległości 4, gabinet 319B
61-874 Poznań, POLAND

http://inveling.amu.edu.pl/

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Władysław Zabrocki
zabrocki@amu.edu.pl, tel. 3696

sekretarz:
dr Konrad Juszczyk
juszczyk@amu.edu.pl, tel. 3702

siedziba
Institute of Linguistics
Adam Mickiewicz University
Collegium Novum
Al. Niepodległości 4, pok. 218
61-874 Poznań
tel. 61 829 36 63
fax 61 829 36 62
POLAND

e-mail: inveling@amu.edu.pl , juszczyk@amu.edu.pl

Redaktorzy: prof. UAM dr hab. Ilona Koutny (ikoutny@amu.edu.pl, tel. 3675) oraz prof. UAM dr hab. Piotr Nowak (pnowak@amu.edu.pl, tel. 3673)

Sekretarz: mgr Adam Araszkiewicz

siedziba
Instytut Językoznawstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Novum
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
tel. 61 829 36 63
fax 61 829 36 62
POLAND

Redaktorzy naczelni:

Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi (Instytut Kulturologii i Językoznawstwa Antropocentrycznego WLS UW)

Prof. UAM dr hab. Maciej Karpiński (Instytut Językoznawstwa WN UAM)

Sekretarz redakcji:
Dr Ewa Jarmołowicz (Instytut Językoznawstwa WN UAM)

Kontakt: jmcs@amu.edu.pl

Redaktor naczelny:
Prof. UAM dr hab. Piotr Muchowski (Katedra Studiów Azjatyckich WN UAM)

kontakt: karaite.archives@amu.edu.pl
strona czasopisma: karaitearchives.amu.edu.pl

Redaktor naczelny:
Prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki

Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe

(czasopismo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Instytutu Językoznawstwa UAM)

Redaktor naczelny: Prof. UAM dr hab. Władysław Zabrocki wladyslaw.zabrocki@amu.edu.pl, 3696

Redaktor tematyczny: Prof. UAM dr hab. Nicole Nau, naunicol@amu.edu.pl

Redaktor wykonawczy: Dr hab. Krzysztof Stroński, stroniu@amu.edu.pl

Redaktor naczelny
prof. zw. dr hab. Alfred F. Majewicz
majewicz@amu.edu.pl

siedziba
Katedra Orientalistyki
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198,
61-485 Poznań
tel. 61 829 29 15

(pismo wydawane we współpracy z KUL, UJ i UW, red. naczelny Prof. dr hab. Maciej Münnich, KUL)

al. Niepodległości 24, 61-714 Poznań, tel. 3920, faks 3929

Redaktor: Prof. UAM dr hab. Piotr Muchowski, piotr.muchowski@amu.edu.pl

Czasopismo Scripta Neophilologica Posnaniensia jest czasopismem ogólnowydziałowym Wydziału Neofilologii UAM o charakterze rocznika, poświęconym zagadnieniom językoznawczym, literaturoznawczym i kulturoznawczym. Scripta Neophilologica Posnaniensia jest przede wszystkim forum publikacyjnym integrującym wielowątkową twórczość naukową pracowników Wydziału Neofilologii UAM, w tym również wybijających się słuchaczy Szkoły Doktorskiej ale również zaproszonych autorów z innych ośrodków akademickich w Polsce i zagranicą. Jednocześnie chcemy podkreślić, iż czasopismo Scripta Neophilologica Posnaniensia ma formułę otwartą i zakłada ekumenizm językowy, zgodnie z którym w czasopiśmie umieszczane są artykuły w różnych językach narodowych i etnicznych.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Stanisław Puppel
Z-ca redaktora: prof. UAM dr hab. Joanna Puppel-Wobalis
Sekretarz: dr Marta Koszko

Strona internetowa: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp

Adres email: keko@amu.edu.pl

Siedziba:
Collegium Martineum,
ul. Św. Marcin 78, pokój 405,
61-809 Poznań

Redaktor naczelny: prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel
siedziba: Coll. Martineum,
ul. Św. Marcin 78, pokój 405,
61-809 Poznań,
tel. 29-05, 29-06

Redaktor naczelny
prof. zw. dr hab. Henryk Jankowski
Henryk.Jankowski@amu.edu.pl

siedziba:
Henryk Jankowski
Katedra Studiów Azjatyckich
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
al. Niepodległości 24,
61-714 Poznań,
tel. 3920, faks 3929

Redaktor naczelny
dr hab. Arkadiusz Jabłoński

siedziba:
Katedra Orientalistyki, Zakład Japonistyki
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198
61-485 Poznań, Poland
silvajp@amu.edu.pl
tel.: 2915 (sekretariat Katedry)

Redaktor naczelny
dr Filip A. Jakubowski
(fj622@amu.edu.pl, tel. 3926)

Sekretarz redakcji:
mgr Łukasz Piątak
(lukasz.piatak@amu.edu.pl)

siedziba:
Katedra Studiów Azjatyckich
Aleja Niepodległości 24,
61-714 Poznań

Redaktor naczelny
prof. zw. dr hab. Czesław Karolak
karolak@amu.edu.pl

siedziba:
Coll. Novum
Instytut Filologii Germańskiej
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
tel. 61 829 35 40, fax 61 853 69 37

Redaktorzy naczelni:
prof. zw. dr hab. Piotra Łobacz
plobacz@amu.edu.pl

prof. zw. dr hab. Maria Steffen-Batogowa

siedziba:
Instytut Językoznawstwa
ul. Międzychodzka 5
60-371 Poznań
fax 61 829 27 00

Redaktorzy:
prof. UAM dr hab. Barbara Łuczak, basia@amu.edu.pl, tel. 3574

Sekretarz redakcji: dr Anna Godzich, annas@amu.edu.pl,  tel. 3632

siedziba:
Coll. Novum
Instytut Filologii Romańskiej
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
fax 61 853 74 03

Redaktor naczelny:prof. UAM dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak, beata.waligorska@amu.edu.pl

Sekretarz redakcji: dr Konrad Rachut, konrad.rachut@amu.edu.pl
Kontakt: studia.rossica.posnan@gmail.com

Studia Ukrainica Posnaniensia to recenzowane (double-blind) i punktowane czasopismo naukowe, w którym zamieszczane są artykuły z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa polsko-ukraińskiego. Począwszy od 2013 r., w czasopiśmie publikowane są artykuły badaczy z renomowanych ośrodków akademickich, jak również prace młodych naukowców. Artykuły publikowane są w języku ukraińskim i polskim z abstraktami w języku angielskim, dzięki czemu periodyk posiada zasięg międzynarodowy. W skład komitetu naukowego Studia Ukrainica Posnaniensia wchodzą zarówno uczeni polscy (Poznań, Wrocław, Warszawa), jak i zagraniczni (Austria, Bułgaria, Czechy, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina, USA, Węgry).

Redaktor naczelny: prof. UAM dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz , anna.horniatko-szumilowicz@amu.edu.pl
Redaktor naukowy: prof. zw. dr hab. Jarosław Poliszczuk, yarpol@amu.edu.pl
Sekretarz: dr Ryszard Kupidura, ryszardk@amu.edu.pl

Strona internetowa: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup

Adres email: sup@amu.edu.pl

Siedziba:
Collegium Novum
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
fax 61 853 33 90

„Homo Ludens” (ISSN 2080-4555, DOI: 10.14746/HL) to pierwszy ludologiczny periodyk naukowy zarejestrowany w Polsce w 2009 r. i zarazem oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tytuł pisma nawiązuje do klasycznej już pozycji holenderskiego historyka i antropologa kultury Johana Huizingi „Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury” (1938). Czasopismo publikuje artykuły przeglądowe, polemiczne, ogólne i przyczynkowe, wspomnieniowe oraz wybrane recenzje i sprawozdania w języku polskim i angielskim.

Celem i misją czasopisma jest międzynarodowa i interkulturowa integracja środowisk naukowych zajmujących się szeroko pojętym badaniem gier i innych aktywności ludycznych oraz stworzenie platformy wymiany myśli naukowej. Pismo ukazuje się w internecie w postaci ciągłej – przed opublikowaniem ostatecznych wersji tekstów na witrynie periodyku dostępne są wersje wybranych artykułów przeznaczone do wczesnego cytowania (ang. early citation versions). Czasopismo dostępne jest także w wersji drukowanej, zwykle po opublikowaniu ostatecznej wersji elektronicznej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. Pismo ukazuje się raz w roku.  Do wszystkich artykułów periodyku możliwy jest bezpłatny dostęp pełnotekstowy z tej witryny https://www.ptbg.org.pl/homoludens/ na zasadach otwartego dostępu.

Redaktor naczelny: dr Augustyn Surdyk

Sekretarz: mgr Dorota Ćwiklińska-Surdyk

Strona internetowa: https://www.ptbg.org.pl/homoludens

Adres email: HomoLudens@PTBG.org.pl

Siedziba:
Polskie Towarzystwo Badania Gier
ul. Kossaka 9/7
60-759 Poznań