Data publikacji w serwisie:

Beata Mikołajczyk, Danuta Konieczka-Śliwińska (red.) - Kształcenie akademickie - współczesne konteksty i wyzwania

Tom poświęcony jest współczesnym wyzwaniom kształcenia w szkole wyższej. Autorzy 12 rozdziałów analizują wybrane aspekty tego wielowątkowego procesu, kreśląc możliwe do zastosowania w polskich uczelniach rozwiązania.

Z recenzji prof. Ewy Chmieleckiej: " Przesłaniem recenzowanej książki jest zainicjowanie debaty nad różnorodnymi aspektami kształcenia wyższego oraz wyzwaniami stającymi przez szkolnictwem wyższym w naszych czasach. Jest to cel ważny i godny wsparcia. Dobrze też wpisuje się w potrzeby polskiego środowiska akademickiego. Realizacja tego przesłania poprzez prezentację, w kolejnych rozdziałach, problemów dydaktyki akademickiej oraz sposobów ich rozwiązania przez uczelnie dobrze odpowiada jej celowi. Można przewidywać, że książka stanowić będzie cenny przyczynek do dyskusji nad kształceniem wyższym i zadaniami stojącymi przed uczelniami w Polsce."