• Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

  31.05-04.06.2022

 • UAM solidarny z Ukrainą
 • Ranking Perspektywy 2021

  Filologie obce prowadzone na UAM na pierwszym miejscu rankingu

 • Plebiscyt Edukacyjny 2021

  I i III miejsce dla nauczycieli akad. Wydziału Neofilologii UAM!

Archiwalna wersja strony jest dostępna pod adresem https://pracownik.amu.edu.pl/wn

O Wydziale

Wydział Neofilologii UAM istnieje od ponad 30 lat, kontynuując tradycje dawnego Wydziału Filologicznego, w którego łonie działała już większość spośród jednostek — instytutów i katedr — składających się na obecny Wydział.Pracownicy Wydziału prowadzą językoznawcze i literaturoznawcze badania naukowe w ramach licznych projektów. Współpracują na szeroką skalę z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Wydział kształci studentów czterdziestu specjalności, prowadzi studia podyplomowe oraz doktoranckie.
 • 40kierunków i specjalności
 • 4500studentów
 • 485pracowników