• Wejdź wygodnie na rynek pracy

  Czy miękkie lądowanie w pierwszej pracy jest możliwe?

 • Pierwsze miejsce w rankingu Perspektywy 2023

  Filologie obce i lingwistyka najlepsze w Polsce!

 • Dni Różnorodności Kulturowej

  21 - 22 maja 2023

O Wydziale

Wydział Neofilologii UAM istnieje od ponad 30 lat, kontynuując tradycje dawnego Wydziału Filologicznego, w którego łonie działała już większość spośród jednostek — instytutów i katedr — składających się na obecny Wydział.Pracownicy Wydziału prowadzą językoznawcze i literaturoznawcze badania naukowe w ramach licznych projektów. Współpracują na szeroką skalę z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Wydział kształci studentów czterdziestu specjalności, prowadzi studia podyplomowe oraz doktoranckie.
 • 45kierunków i specjalności
 • 4500studentów
 • 385pracowników

Archiwalna strona jest dostępna pod adresem https://wn.amu.edu.pl/old