• Dr Agnieszka Paterska-Kubacka

  4 sierpnia odeszła od nas w tragicznych okolicznościach dr Agnieszka Paterska-Kubacka

 • Pierwsze miejsce
  w rankingu
  Perspektywy 2021
 • UAM solidarny
  z Ukrainą

O Wydziale

Wydział Neofilologii UAM istnieje od ponad 30 lat, kontynuując tradycje dawnego Wydziału Filologicznego, w którego łonie działała już większość spośród jednostek — instytutów i katedr — składających się na obecny Wydział.Pracownicy Wydziału prowadzą językoznawcze i literaturoznawcze badania naukowe w ramach licznych projektów. Współpracują na szeroką skalę z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Wydział kształci studentów czterdziestu specjalności, prowadzi studia podyplomowe oraz doktoranckie.
 • 40kierunków i specjalności
 • 4500studentów
 • 485pracowników
Archiwalna wersja strony jest dostępna pod adresem https://pracownik.amu.edu.pl/wn