Data publikacji w serwisie:

Kolejny grant dla Wydziału Neofilologii - NCN POLONEZ BIS 3. Gratulacje!

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż w konkursie NCN POLONEZ BIS 3 finansowanie uzyskał wniosek o finansowanie projektu pod tytułem:

"Uporządkowanie morfosyntaktyczne, cechy podmiotu i wyeksponowanie tranzytywności w językach indoeuropejskich".

Kierownik projektu: dr hab. Eystein Hambro Dahl, opiekun: prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński, dofinansowanie 984 692,00 PLN.

Wnioskodawcom składamy najserdeczniejsze gratulacje, dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie wniosku oraz życzymy sukcesów w realizacji zadań projektowych.

Wszystkie wyniki konkursu POLONEZ BIS 3: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2023-05-24-polonez-bis-3

Wniosek naukowców z Wydziału Neofilologii znalazł się na wysokiej, drugiej lokacie na liście rankingowej. Jest to jedyny projekt z finansowaniem w tym rozdaniu dla UAM.

Przypominamy, iż to kolejny sukces po niedawno ogłoszonych wynikach konkursów OPUS i MINIATURA, gdzie pracownicy naszego wydziału również uzyskali środki na badania:
https://wn.amu.edu.pl/aktualnosci/projekt-wn-z-dofinansowaniem-w-konkursie-ncn-opus-24-oraz-miniatura-7