PRAGMAE - Lingwistyka kontrastywna i pragmatyka języka hiszpańskiego

Celem grupy badawczej PRAGMAE jest promowanie badań dotyczących Lingwistyki kontrastywnej i pragmatyki języka hiszpańskiego. Języka nie można w pełni zrozumieć bez zbadania wpływu kontekstu na znaczenie. Zamierzamy zatem zbadać, jak ten kontekst wpływa na takie kwestie jak rejestry językowe, zwroty grzecznościowe, język specjalistyczny, zmiany semantyczne itp., zarówno z synchronicznego, jak i diachronicznego punktu widzenia.

Efekty pracy grupy:
 1. Konferencje / Workshops
  • I Workshop del Grupo PRAGMAE “Líneas de investigación”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (24.03.2023)
 2. Publikacje
  • Fernández Jódar, R. (2022). La influencia del proceso de enseñanza:aprendizaje en el reconocimiento y la percepción del registro coloquial. In: R. Fernández Jódar et al. (eds.), La lingüística hispánica como puente entre culturas (pp. 131-142), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. https://doi.org/10.14746/amup.9788323241652.9
  • Pascual-López, X. (2022). Cambio semántico en los fraseologismos: el caso de echar leña (o aceite) al fuego. In: R. Fernández Jódar et al. (eds.), La lingüística hispánica como puente entre culturas (pp. 73-86), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. https://doi.org/10.14746/amup.9788323241652.5
 3. Wykłady gościnne
  • dr Raúl Fernández Jódar, „El español coloquial dentro y fuera del aula”, Uniwersytet Masaryka w Brnie (MUNI) (18.04.2023)
  • dr Xavier Pascual-López, „Relaciones semánticas y cambio semántico desde una perspectiva cognitiva y pragmática”, Uniwersytet w Lleidzie (UdL) (24-25.11.2022)
Współpraca instytucjonalna:

Dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie)
Dr Agata Komorowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Dr Monika Lisowska (Uniwersytet Szczeciński)
Dr Marta Wicherek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dane kontaktowe:

Dr Raúl Fernández Jódar (raulfdez@amu.edu.pl)
Dr Xavier Pascual López (xavpas@amu.edu.pl)
Dr Joanna Nowak-Michalska (nowakj@amu.edu.pl)