AkwiSkand

W Skandynawii badania związane z przyswajaniem języków norweskiego, szwedzkiego i duńskiego są prężną i coraz szybciej rozwijającą się dziedziną językoznawstwa stosowanego. Wynika to z dużego odsetka osób wielojęzycznych, uczących się języków skandynawskich jako drugich w dorosłym wieku, w społeczeństwach Skandynawii. Również w Polsce języki skandynawskie należą do popularnych i coraz chętniej nauczanych w ramach kursów czy studiów filologicznych.

Celem grupy badawczej AkwiSkand jest wymiana doświadczeń i budowanie współpracy między badaczami zajmującymi się zagadnieniem przyswajania języków skandynawskich jako drugich/obcych. Współpraca obejmuje wspólne projekty badawcze i publikacje, organizację konferencji oraz seminariów, jak również nawiązywanie kontaktów z innymi badaczami języków skandynawskich jako drugich, w Skandynawii i poza nią.

Dodatkowym celem grupy jest również wprowadzenie do procesu kształcenia studentów filologii skandynawskiej UAM treści związanych z wielojęzycznością, przyswajaniem języków drugich oraz glottodydaktyką, poprzez oferowanie zajęć w ramach programu nauczania lub jako przedmiot do wyboru oraz poprzez prowadzenie prac dyplomowych.

Efekty pracy grupy

Zorganizowane konferencje i wydarzenia:
 • 28.11.2022 Seminarium o akwizycji języków skandynawskich [finansowane ze środków IDUB UAM]
  Zaproszeni goście: dr hab. Iwona Kowal, prof. UJ (Instytut Filologii Germańskiej, UJ); dr Kamil Długosz (Instytut Lingwistyki Stosowanej, UAM)
 • 01.03.2023 Panel lektorski - spotkanie warsztatowe z lektorami języków skandynawskich poświęcone wyzwaniom dydaktycznym w nauczaniu polskojęzycznych studentów
  Zaproszeni goście: Espen Iden (Uniwersytet w Stavanger, Norwegia)
Projekty:
 • Projekt Erasmus+ Innovative læringsmetoder i undervisning i norsk som andrespråk for voksne, realizowany wspólnie z Briga AS (lata 2022-2024, nr projektu KA210-ADU-000084466)
 • O roli przedpola oraz szyku V2 w tekstach polskich studentów uczących się języków duńskiego, norweskiego i szwedzkiego jako obcych - projekt badawczy realizowany w Katedrze Skandynawistyki UAM
Publikacje:

2024:

Udział w konferencjach:

2022:

 • Horbowicz, P.: Akwizycja wyrażeń epistemicznych w języku norweskim jako drugim
 • Kołaczek, N: Określoność implicytna w języku szwedzkim jako obcym: różnorodność perspektyw
 • Olszewska, A.: Wpływy międzyjęzykowe na poziomie składni między językiem angielskim jako L2 a językami skandynawskimi jako L3
 • Sobkowiak, M.: Rozwój złożoności syntaktycznej w j. duńskim jako obcym
 • Seminarium o akwizycji języków skandynawskich, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 28.11.2022

2023:

 • Kołaczek, N., Horbowicz, P., Olszewska, A., Sobkowiak, M.: Fundamentets roll i satsens och textens arkitektur: om fundamentsbruk och «fundamentskompetens» hos polska inlärare av danska, norska och svenska som främmande språk. XI Convegno Italiano di Studi Scandinavi. Uniwersytet w Mediolanie, 25 - 27.10.2023
 • Sobkowiak, M., Olszewska, A., Kołaczek, N., Horbowicz, P.: Sammanfattningsvis, ordföljden blir V3: O braku V2 w skandynawskich multietnolektach i językach drugich jako skutku kontaktu językowego. Wrocław mówi o Pøłnocy 2: Kontakty językowe i wielojęzyczność w Europie północnej. Uniwersytet Wrocławski, 17.11.2023

2024:

 • Horbowicz, P., Olszewska, A., Kołaczek, N., Sobkowiak, M.: "Til å konkludere, musikk er omkring oss hele tida." Om bruk av forfeltet hos polske nordistikkstudenter. Dni kultury i języka Norwegii  - seminarium naukowe "Norskstudier i Europa: Norges kultur, litteratur og språk ut fra et forsknings- og undervisningsperspektiv". Uniwersytet Gdański, 8.04 - 9.04.2024
 • Kołaczek, N., Horbowicz, P., Olszewska, A., Sobkowiak, M.: Variation in the prefield and development of "prefield competence" among Polish L2 learners of Danish, Norwegian and Swedish. NordAnd 16 - Nordiska språk som andraspråk. Södertörns högskola, 12.06 - 14.06.2024

Współpraca instytucjonalna

 • Dr hab. Iwona Kowal, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr Kamil Długosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr Juni Arnfast (Uniwersytet w Kopenhadze, Dania)
 • Dr Marte Nordanger (Wyższa Szkoła w Innlandet, Hamar, Norwegia)
 • Mgr Espen Iden (Uniwersytet w Stavanger)
  Emiliano Marzorati (Istituto Culturale Nordico, Mediolan, Włochy)

Dane kontaktowe