Grupy badawcze

Globale Germanistik

Grupa badań nad przekładem i recepcją literatury dla dzieci i młodzieży

CALITHI – Literatura i kapitalizm w kulturach hiszpańskiego obszaru językowego