Grupa badań nad przekładem i recepcją literatury dla dzieci i młodzieży

Celem grupy badawczej jest prowadzenie badań naukowych w zakresie recepcji i przekładu literatury dziecięcej oraz komparatystyczne badania literatury napisanej dla dzieci w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych. Chodzi tu w szczególności o zrozumienie mechanizmów recepcji literatury dziecięcej w Polsce i w Niemczech oraz o badania porównawcze tradycji literackich, w których osadzone są książki dla dzieci. Takie podejście umożliwia ustalenie przyczyn blokad recepcyjnych i czynników sprzyjających recepcji oraz kanonizacji tekstów. Wychodzimy z założenia, że w literaturze dziecięcej z jednej strony mogą się ogniskować różnice kulturowe, ale z drugiej strony może ona również być miejscem dialogu między kulturą polską a niemiecką.

Efekty pracy grupy:

1. Konferencje:

  • Międzynarodowa konferencja: Różnorodność kulturowa w literaturze dla dzieci i młodzieży – przekład i recepcja (Wydział Neofilologii UAM, Poznań, 10-11 stycznia 2019)

2. Publikacje:

  • Pieciul-Karmińska, E./Sommerfeld, B./Fimiak-Chwiłkowska, A., Przekład literatury dla dzieci – między manipulacją a autonomicznością estetyczną, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017.
  • Beate Sommerfeld, Eliza Pieciul-Karmińska, Michael Düring (red.), Kulturelle Diversität in der Kinder- und Jugendliteratur: Übersetzung und Rezeption. Berlin: Peter Lang Verlag, 2020.

3. Wykłady gościnne:

  • Prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld, Uniwersytet Moguncji (Germersheim), FB 06: Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft: "Gedächtniskonzepte in der polnischen Kinderbüchern der post-memory-Generation"(26.01.2020);
  • Prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld: Uniwersytet Kiloński, Instytut Slawistyki: "Kriegesdarstellungen in der aktuellen polnischen Kinderliteratur" (24.11.2019)
  • Prof. UAM dr hab. Eliza Pieciul-Karmińska, „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm in Polen. Rezeption und Übersetzungspraxis, Uniwersytet Lipski, Instytut Slawistyki (14.12.2020)

4. Współorganizacja imprez popularyzacyjnych:

  • Panel dla nauczycieli języka polskiego poświęcony przekładowi dla dzieci w ramach Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży (marzec 2019),
  • Współorganizacja Roku E.T.A. Hoffmanna z okazji dwusetlecia śmierci (2022) we współpracy z Urzędem Miasta Poznania i Staatsbibliothek Berlin (dyskusje panelowe, wykłady online, wystawa ilustracji w „Baraku Kultury” w Poznaniu).
Dane kontaktowe:

prof. UAM dr hab. Eliza Karmińska (ILS) eliza.karminska@amu.edu.pl

prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld (IFG) bsommer@amu.edu.pl