Grupo PRAGMAE

Celem grupy badawczej PRAGMAE jest promowanie badań dotyczących pragmatyki języka hiszpańskiego, głównie z perspektywy kontrastywnej. Języka nie można w pełni zrozumieć bez zbadania wpływu kontekstu na znaczenie. Zamierzamy zatem badać, jak ten kontekst wpływa na takie kwestie jak rejestry językowe, zwroty grzecznościowe, język specjalistyczny, zmiany semantyczne itp., zarówno z synchronicznego, jak i diachronicznego punktu widzenia.

Współpraca:

Dr Agata Komorowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Dr Monika Lisowska (Uniwersytet Szczeciński)
Dr Marta Wicherek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dane kontaktowe:

Dr Raúl Fernández Jódar (raulfdez@amu.edu.pl
Dr Xavier Pascual López (xavpas@amu.edu.pl)
Dr Joanna Nowak-Michalska (nowakj@amu.edu.pl)