Wydziałowe Kolokwia Badawczo-Dydaktyczne

Cele Wydziałowych Kolokwiów Badawczo-Dydaktycznych obejmują przede wszystkim zgłębianie wiedzy o językach i kulturach nowożytnych w ramach studiów nad komunikacją międzykulturową, a także połączenie trzech płaszczyzn glottodydaktycznych (teoretycznej, stosowanej oraz praktycznej) w dziedzinie dydaktyki językowej przy prowadzeniu badań empirycznych oraz opracowaniu aplikacji praktycznych. Klucz do realizacji wymienionych celów stanowi synergiczne wykorzystywanie wiedzy o specyfice komunikacji z przedstawicielami kultury kraju nauczanego języka oraz wiedzy czerpanej z praktyk dydaktycznych różnych języków.

https://uniwersyteckie.pl/nauka/dr-kinga-kowalewska-przelamac-wstyd

Efekty pracy grupy:

1. Konferencje:

  • 1st International Online Conference on Challenges in the Process of Foreign Language Teaching (Poznan, 25.04.2022 r.)
  • International Online Seminar on Innovative Teaching Projects (Poznań – Szumen, Bułgaria, 22.02.2022 r.)
  • Międzynarodowa Telekonferencja Badawczo-Dydaktyczna „Nauka czytania jako wyzwanie”  (Poznań – Wanadzor, Armenia 10.12.2021 r.)

Spotkania w ramach WKBD odbywają się 2  razy w roku zdalnie bądź stacjonarnie.

Spotkania grup roboczych, biorących udział w projekcie „Fundamenty nauczania”, odbywają się zdalnie 2–4 razy w roku (w zależności od zapotrzebowania).

2. Publikacje:

Dominika Anna Gortych, Kinga Kowalewska, Natalia Królikiewicz, Olga Makarowska, Sylwia Izabela Schab

Mozaika Glottodydaktyczna Edukatorium w Kształtowaniu Kreatywności Zawodowej Glottodydaktyków, Poznań: Wydawnictwo Rys, 2021.

https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/26242

3. Projekty:

W ramach Wydziałowych Kolokwiów Badawczo-Dydaktycznych uruchomiono projekt badawczo-dydaktyczny „Fundamenty Nauczania”.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania języków obcych studentów rozpoczynających/kontynuujących naukę języka obcego na studiach wyższych.

Projekt obejmuje wszystkie aspekty nauczania/uczenia się języków obcych oraz wszystkie poziomy biegłości językowej.

W roku akademickim 2021/2022 zrealizowano część pierwszą projektu Czytanie wyzwaniem, którego głównym celem było podniesienie kompetencji językowych studentów w zakresie czytania.

W projekcie uczestniczyli wykładowcy Wydziału Neofilologii UAM oraz Uniwersytetu Łódzkiego  uczący następujących języków: angielskiego, hindi, hiszpańskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

W ramach projektu zostało opracowane i opublikowane edukatorium, jako specyficzny gatunek piśmiennictwa naukowego.

Projekt „Fundamenty nauczania” został objęty patronatem honorowym Pana Dziekana Wydziału Neofilologii prof. dra hab. Krzysztofa Strońskiego.

Współpraca:

prof. UAM dr hab. Andrzej Narloch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
prof. UG dr hab. Żanna Sładkiewicz (Uniwersytet Gdański, Polska)
prof. Elena Stoyanova (The Constantine of Preslav University of Shumen, Bułgaria)
dr Karine Aroustamyan (Vanadzor State University after Hovhannes Tumanayan, Armenia)
dr Jan Gallo (Constantine the Philosopher University in Nitra, Słowacja)
dr Alena Kalechyts (Constantine the Philosopher University in Nitra, Słowacja)
dr Zoja Kuca (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr Robert Lagerberg (University of Melbourne, Australia)

Dane kontaktowe:

dr Kinga Kowalewska kiko@amu.edu.pl
dr Natalia Królikiewicz natasza@amu.edu.pl
dr Olga Makarowska filin@amu.edu.pl