Hindi dla ciebie - platforma do samodzielnej nauki hindi

E-HINDI https://e-hindi.amu.edu.pl to platforma do samodzielnej nauki hindi dostępna w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej. Platforma od listopada 2023 r. jest dostępna darmowo i może być używane na komputerach osobistych, tabletach lub telefonach. Platforma to pierwszy kurs hindi dostępny online również dla osób z niepełnosprawnościami (spełnia wymogi WCAG2.1). Powstała w ramach grantu otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Kurs hindi na platformie E-HINDI obejmuje 30 lekcji: dwie pierwsze wprowadzają pismo; 26 kolejnych lekcji zawiera po dwa dialogi i dwa teksty wraz z wyjaśniającym materiałem gramatycznym i ćwiczeniami; dwie ostatnie lekcje to zestawienie gramatyki i wyjaśnienie użytych terminów. Każda lekcja kończy się tekstem o specyfice kulturowej Indii, który zawiera wiedzę potrzebną do pracy w międzynarodowym środowisku, gdzie wymaga się kompetencji z komunikacji międzykulturowej. Do każdej lekcji stworzono po dwie listy słówek i zwrotów przydatnych w sytuacjach komunikacyjnych.

Platforma to pierwsze interaktywne narzędzie do samodzielnej nauki języka hindi, które wpisuje się w ideę społecznego włączania, zarówno pod względem dostępności materiałów i elastyczności użytkowania dla osób pracujących zawodowo, osób szukających nowej pracy, dla osób z niepełnosprawnością, jak i włączania narracji równościowej. Projekt kształtuje kompetencje i umiejętności oraz promuje wartości ważne z punktu widzenia funkcjonowania przyszłego pracownika w środowisku, gdzie cechy takie jak zrozumienie i wrażliwość na potrzeby drugiej osoby idą w parze z profesjonalnym przygotowaniem językowym i merytorycznym. Platforma odpowiada potrzebom dorosłych uczących się i obecnym wyzwaniom rynku pracy, skupia się na kształceniu języka z elementami kultury i korzysta z technik interaktywnych, motywujących do samokształcenia poprzez grywalizację i doskonalących umiejętności istotne w procesie kształcenia przez całe życie. Platforma włącza wrażliwe tematy wykluczenia kulturowego, społecznego i ekonomicznego, a co za tym idzie uwrażliwia na różnorodność i wielokulturowość. Szczególnie istotne wydaje się to w kontekście Europy Środkowej, w której osoby aktywne zawodowo mają coraz częściej kontakt z wielokulturowym środowiskiem i zbudowanie kompetencji zawodowych pozwalających na komunikowanie się w takim otoczeniu jest istotne.

Monika Browarczyk

Prof. UAM dr hab. Monika Browarczyk jest kierowniczką Zakładu Azji Południowej w Instytucie Orientalistyki na Wydziale Neofilologii UAM. Skończyła studia magisterskie z indologii na Uniwersytecie Warszawskim w 1996 i z socjologii na Central European University w 1997, w 2005 r. obroniła doktorat na Uniwersytecie Warszawskim z literatury hindi. Od 1999 r. procuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 2005-2008 uczyła na University of Delhi, a w latach 2011-2013 na Uniwersytecie Jagiellońskim i Wrocławskim. Jej zainteresowania badawcze to współczesna literatura hindi, pisarstwo kobiet, badania nad literaturą autobiograficzną i tłumaczeniami. Współredagowała trzy tomy czasopisma Cracow Indological Studies, regularnie publikuje w czasopismach naukowych, opublikowała kilka tłumaczeń. W 2019 r. wydała "Narrating Lives, Narrating Selves. Women’s Autobiographies in Hindi". Na podstawie tej monografii i całego dorobku naukowego w 2020 r. uzyskała habilitację. W 2022 r. zorganizowała warsztaty promujące tłumaczenia literatury hindi Modern Hindi Workshop w ośrodku UAM w Gułtowych. W 2023 r. jej działalność na rzecz propagowania języka i literatury hindi została dostrzeżona, na Światowym Kongresie Hindi zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indii na Fiji otrzymała nagrodę Vishva Hindi Samman za szczególne zasługi na rzecz hindi.

Grant otrzymany od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG EOG/21/K3/W/0029
Okres realizacji projektu: 01.01.2022 - 30.11.2023