Łukasz Musiał,
Franz Kafka: Utwory wybrane. Wstęp i opracowanie

Projekt ma na celu wydanie w serii Biblioteka Narodowa (Zakład Narodowy im. Ossolińskich) utworów wybranych Franza Kafki, jednego z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych pisarzy w historii literatury. Tom obejmie powieści „Proces” i „Zamek” oraz wybór opowiadań, nowel i małych utworów prozą – wszystkie opatrzone niezbędnymi komentarzami i przypisami. Teksty zostaną poprzedzone obszernym wprowadzeniem, nawiązującym do aktualnej literatury przedmiotu, niemieckojęzycznej i światowej, oraz autorskimi analizami i interpretacjami redaktora tomu. W ten sposób polski czytelnik będzie miał możliwość po raz pierwszy w takiej formie i skali zaznajomić się zarówno z dawniejszą jak i współczesną recepcją utworów Franza Kafki, a także z nowymi propozycjami odczytań jego twórczości.

Źródło finansowania: środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i środki własne Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Okres realizacji projektu: 2015-2017.

Kierownik projektu: Łukasz Musiał – pracownik Instytutu Filologii Germańskiej, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Zespołu Pracowni Pytań Granicznych UAM, współpomysłodawca powołania specjalności Literatury świata na Wydziale Neofilologii i Wydziale Anglistyki UAM. Autor m. in. książek o twórczości Ernsta Jüngera i Franza Kafki, redaktor opracowań zbiorowych i antologii. Stypendysta m. in. Deutscher Akademischer Austauschdienst (2003-2004), Fundacji Tygodnika "Polityka" (2008), Kolegium im. F. Nietzschego w Weimarze (2007-2010), laureat konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2011-2014), laureat Nagrody "Literatury na Świecie" (2012), laureat nagrody "Jabłonowski-Preis" przyznawanej za szczególne osiągnięcia na rzecz polsko-niemieckiego dialogu naukowego i kulturalnego (2015). Główne zainteresowania badawcze: historia literatury niemieckojęzycznej w XIX i XX wieku, twórczość Ernsta Jüngera i Franza Kafki, teoria i filozofia literatury, niemiecka filozofia w XIX i XX w., world litertaure, antropologia literatury. Tłumacz literatury pięknej i naukowej, autor nowel i opowiadań.