Arkadiusz Jabłoński,
Ku spójnemu opisowi gramatyki japońskiej - polski słownik (leksykon) japońskich terminów gramatycznych

Celem projektu było opracowanie spójnego morfologicznego opisu japońskiej gramatyki, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwentnego ujęcia cechy odmienności (w przeważającym charakterze: aglutynacyjności) japońskich elementów imiennych i werbalnych. Leksykon został wydany w formie papierowej i elektronicznej.

Strona: https://www.facebook.com/LeksykonJPPL

Publikacje: Arkadiusz Jabłoński 2021. „Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych”. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK

Projekt NCN OPUS 10 10, panel HS2, projekt numer: 2015/19/B/HS2/00147

Arkadiusz Jabłoński

Arkadiusz Jabłoński, dr hab., prof. UAM. Językoznawca, japonista. Zajmuje się językoznawstwem ogólnym i japońskim, pragmatyką komunikacji, translatoryką, problematyką komunikacji międzykulturowej i badaniem opisów japońskiej gramatyki. Prowadzi zajęcia z językoznawstwa, gramatyki japońskiej, tłumaczenia i kompetencji międzykulturowych.