Grażyna Strnad,
Toward Academic Cooperation: Korean Studies in Poland 2019

W czerwcu 2018 r. podczas uroczystości 15-lecia Filologii Koreańskiej zostało powołane Polskie Towarzystwo Koreanistyczne (PTK). W wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele największych ośrodków akademickich w Polsce (m.in. goście z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz gospodarze, koreaniści z UAM). Celem projektu jest utworzenie platformy współpracy i integracji akademickiej (wśród wykładowców i studentów) oraz popularyzacja studiów koreanistycznych w Polsce. Zgodnie z przyjętym w projekcie założeniem zostanie zorganizowana konferencja inaugurująca działalność PTK.

Prof. UAM dr hab. Grażyna Strnad jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Filologii Koreańskiej. Jest autorką monografii i artykułów naukowych poświęconych przede wszystkim problemom polityczno-społecznym Półwyspu Koreańskiego, m.in.: Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948-2008. Zmiana i kontynuacja, Instytut Zachodni, Poznań 2014; Republika Korei. Zarys ewolucji systemu politycznego, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011.; Południowokoreańska droga do demokracji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010; Radicalism of The South Korean Student Movement, 1980-1989, [w:] „Przegląd Zachodni” nr 4/2011; Political Challenges in a Divided Nation: South Korea’s North Korea Policy, [w:] „Przegląd Zachodni” nr 2 / 2015; Chrześcijaństwo w Korei Północnej – polityczne wyzwanie dla komunistycznego państwa dżucze, [w:] „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 24, Toruń 2010. Prof. Strnad prowadzi zajęcia z przedmiotów: Historia Korei, Historia polityczna Republiki Korei, Stosunki międzykoreańskie. Aktywnie działa na rzecz stosunków polsko- koreańskich m.in.: w ramach KOREA FORUM organizowanych przy współpracy z Ambasadą Republiki Korei w Polsce.

Badania finansowane z grantu: The Academy of Korean Studies (rządowy grant Republiki Korei)
Project Number: AKS-2019-C40
Okres realizacji projektu: 2019

Zainteresowania badawcze: System polityczny Korei Południowej, historia polityczna Półwyspu Koreańskiego, stosunki międzykoreańskie, międzynarodowe stosunki polityczne, cywilizacje, kultury i prawa człowieka w Azji Wschodniej, problematyka przemian społecznych, kulturowych i politycznych w społeczeństwach Azji Wschodniej, problemów demokratyzacji i modernizacji państw Azji Wschodniej, wschodnioazjatyckich systemów politycznych.
Jest członkiem międzynarodowych i krajowych towarzystw i organizacji, m.in.: Towarzystwo Azji i Pacyfiku (TAP), The Association for Korean Studies in Europe (AKSE), Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP), Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM), International Political Science Association (IPSA), Polskie Towarzystwo Koreanistyczne (PTK)