Hebrajskojęzyczna syjonistyczna prasa partyjna z okresu międzywojennego wydawana w Warszawie (1918-1939) - kwerenda biblioteczna

Prasa żydowska, która była wydawana na ziemiach polskich, a później w II Rzeczpospolitej, cieszy się rosnącym zainteresowaniem naukowców. Szczególnie wielu opracowań doczekały się czasopisma związane z ruchem haskali (zwanym czasami „żydowskim oświeceniem”), XX-wieczna prasa codzienna w języku jidysz oraz periodyki, które ukazywały się w języku polskim w XIX i XX w. Mniej znana jest prasa w języku hebrajskim, a w szczególności tytuły powiązane z partiami syjonistycznymi. Niniejszy projekt ma na celu wypełnienie tej luki badawczej. Zbadane zostanie szerokie spektrum tytułów, począwszy od prasy socjalistycznej, a kończąc na rewizjonistycznej, czyli prawicowej. Badanie prasy syjonistycznej pozwoli dowiedzieć się więcej o światopoglądzie (a także propagandzie partyjnej) tych środowisk, które w przededniu Zagłady wciąż mieszkały w Polsce, ale swoją przyszłość i nadzieje łączyły z Ziemią Izraela/Palestyną. Zaplanowana kwerenda odbędzie się w Bibliotece Narodowej w Jerozolimie. Ma ona na celu ustalenie podstawowych informacji na temat wspomnianych periodyków, chociażby dotyczących biografii redaktorów naczelnych oraz ich współpracowników. Poszukiwanie będą również informacje dotyczące funkcjonowania redakcji, źródeł finansowania oraz relacji między czasopismami a powiązanymi z nimi partiami politycznymi.

Maciej Ratajczyk

Maciej Ratajczyk

Dr Maciej Ratajczyk, Instytut Etnolingwistyki. Podczas swoich studiów doktoranckich badał obrzędy pogrzebowe, teksty dotyczące śmierci napisane po hebrajsku oraz inskrypcje nagrobne Karaimów polsko-litewskich. Doktorat obronił w 2022 r. Aktualnie jego głównym obszarem badań jest prasa syjonistyczna, która ukazywała się w międzywojennej Polsce. Interesuje się również dydaktyką współczesnego hebrajskiego, historią i kulturą Izraela oraz dziejami wielkopolskich Żydów.

Badania finansowane z grantu NCN Miniatura 7 (2023/07/X/HS2/00057)
Okres realizacji projektu: 2023-2024