Rozwój Czasopism Naukowych (Glottodidactica)

Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Sylwia Adamczak-Krysztofowicz

prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz
Redaktor Naczelna czasopisma naukowego Glottodidactica
Instytut Lingwistyki Stosowanej

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, RCN/SP/0112/2021/1
Okres realizacji projektu: 2022-2024