Anna Szczepaniak-Kozak,
Języki większościowe i mniejszościowe w edukacji szkolnej (MaMLiSE)

Projekt MaMLiSE wychodzi naprzeciw istotnej luce w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli. Głównym jego celem jest przygotowanie narzędzi szkoleniowych na potrzeby przyszłych i już czynnych zawodowo nauczycieli, którzy uczą klasy obejmujące dzieci cudzoziemskie. Na początku swojej nauki w nowej szkole tacy uczniowie często słabo znają język urzędowy danego kraju. Dzięki szkoleniom przygotowanym w projekcie nauczyciele zapoznają się ze sposobami dostosowywania materiałów dydaktycznych z różnych przedmiotów do poziomu znajomości języka urzędowego przez tę szczególną grupę uczniów.

W ramach projektu powstanie kilka rodzajów materiałów, w tym podręcznik wprowadzający do zagadnień pedagogiki nauczania w klasach obejmujących dzieci cudzoziemskie, kurs warsztatowy i platforma e-learningowa. Partnerzy projektu planują dodatkowo opracować materiały dydaktyczne dla uczniów cudzoziemskich z wybranych przedmiotów oraz przygotują zestaw filmików dla rodziców cudzoziemskich, jak prowadzić rodzinną politykę językową. Zaplanowano także bezpłatne kursy pilotażowe dla nauczycieli w czterech krajach, warsztaty upowszechniające w krajach partnerskich, staże zagraniczne dla osób pracujących w projekcie oraz międzynarodową konferencję zwieńczająca projekt.

W projekcie bierze udział siedem organizacji z czterech państw: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (partner wiodący), Uniwersytet w Bielefeld (Niemcy), Uniwersytet w Bremie (Niemcy), Uniwersytet w Limerick (Irlandia), Centrum Kształcenia Informatycznego dla Nauczycieli (Grecja), Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Gimnazjum Interkulturowe w Janinie (Grecja).

Przedstawicielkami naszej uczelni w projekcie są prof. UAM Anna Szczepaniak-Kozak (Kierowniczka projektu, ILS UAM), prof. UAM Sylwia Adamczak-Krysztofowicz (ILS UAM), prof. UAM Emilia Wąsikiewicz-Firlej (IFRosiU UAM), oraz mgr Anna Berezowska (Kierowniczka Biura projektu, ILS UAM).

Zapraszamy do kontaktu z zespołem projektowym: mamlise@amu.edu.pl,
mamliseproject@gmail.com

Strona internetowa: mamlise.amu.edu.pl (w przygotowaniu)

FB: https://www.facebook.com/mamliseproject

Projekt otrzymał dofinansowanie od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne, Edukacja szkolna – KA201.

Okres realizacji: 01.11.2020 do 31.07.2023

Anna Szczepaniak-Kozak -profesor uczelniany w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. Jej głównezainteresowania naukowe to językoznawstwo stosowane, w szczególności pragmatykainterjęzykowa (akwizycyjna), nauczanie języka obcego i ukierunkowanepedagogicznie badania mowy nienawiści. Jest autorką trzech książek,współredaktorem sześciu monografii i autorką ponad 50 prac naukowych. Od 2017pełni funkcję Zastępcy Redaktor naczelnej międzynarodowego czasopisma naukowegoGlottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics,poświęconego uczeniu się i nauczaniu języków obcych.
W latach 2014–2016 prowadziładziałalność badawczą, szkoleniową i administracyjną w ramach projektu RADAR,współfinansowanego przez Komisję Europejską. Zespół projektu RADAR prowadziłbadania w zakresie mowy nienawiści o podłożu rasistowskim i ksenofobicznym.Prof. Szczepaniak-Kozak współpracowała również z dwoma innymi projektamiwspółfinansowanymi przez Komisję Europejską (jako moderator platformye-learningowej i autorka materiałów poświęconych przygotowywaniu materiałów dydaktycznychmogących pomóc migrantom i pracownikom mającym kontakt z migrantami poprawićich umiejętności komunikowania się interkulturowego). 
Sylwetka naukowa: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Szczepaniak-Kozakhttps://orcid.org/0000-0002-5549-6862